HABER 27  EYLÜL  2019

Farklı Ülkelerden H&M Ulusal İzleme Komite Üyeleri Bir Araya Geldi

Küresel Çerçeve Sözleşmesi Kapsamında Farklı Ülkelerde Oluşturulan Ulusal İzleme Komiteleri Bir Araya Geldi

Sendikamızın üyesi olduğu Küresel Sanayi İşçileri Sendikası (IndustriALL Global Union) ile H&M arasında imzalanan Küresel Çerçeve Sözleşmesi kapsamında farklı ülkelerde oluşturulan Ulusal İzleme Komitelerinin biraraya geldiği toplantıların üçüncüsü Tayland ve Kamboçya’nın ardından Türkiye’de gerçekleşti.  26-27 Eylül 2019 tarihlerinde Çeşme’de gerçekleştirilen toplantıya sendikamızı temsilen Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Pınar Özcan katıldı.

Bangladeş, Endonezya, Kamboçya, Myanmar, Hindistan ve Türkiye’de oluşturulan ulusal İzleme komite temsilcilerinin yanı sıra IndustriALL Küresel Sendika, H&M ve Uluslararası Çalışma Örgütü yetkililerinin de katıldığı toplantı IndustriALL Küresel Sendika Tekstil ve Deri Sektörü Direktörü Chiristina Hajagos-Clausen tarafından yapılan sunumla başladı. Christina Clausen gerçekleştirilen bu toplantıların önemine dikkati çekerek, iyi örneklerin yaygınlaştırılması için bu toplantıların sürekliliğinin önemine değindi.

H&M Direktörü Lars Ake Berggvist’te toplantıda bir konuşma yaptı. Ulusal İzleme Komitelerinin çalışmalarını yakından takip ettiklerini belirten Berggvist, kısa dönemli hedeflere ulaşılması konusunda önemli bir yol kat edildiğini söyledi.

Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Pınar Özcan toplantıda H&M Türkiye Sürdürülebilirlik Müdürü Yüksel Sendan ile birlikte Türkiye Ulusal İzleme Komitesi tarafından geliştirilen ve İşyerlerine uygulanan endüstri ilişkiler ve sendikal algı konusunda ki anketin sonuçlarını paylaştı

İşyerlerinde uygulanan ankette şu sorular yer aldı. Size göre, sağlıklı işleyen endüstri ilişkilerin göstergeleri nelerdir? Endüstriyel ilişkilerin sağlıklı bir şekilde işlemesi için işçiye düşen sorumluluklar nelerdir? Endüstriyel ilişkilerin sağlıklı bir şekilde işlemesi için işverene düşen sorumluluklar nelerdir? Endüstriyel ilişkilerin sağlıklı bir şekilde işlemesine etki eden farklı aktörler var mıdır? Bu aktörleri tanımlayabilir misiniz? Sendikaların endüstriyel ilişkiler içindeki rolü nedir, ne olmalıdır? Mevcut koşullara bakarak sendikaların, endüstriyel ilişkilerdeki rolünü nasıl değerlendiriyorsunuz? Sendikaların, sağlıklı endüstriyel ilişkilere daha fazla katkı sunabilmesi için önerileriniz varsa paylaşabilir misiniz? Sendikaların, işverene sağladığı veya sağlayabileceği katkıların neler olduğunu/olabileceğini düşünüyorsunuz? Sendikaların işverene yaratacağı dezavantajlar olabileceğini düşünüyor musunuz? Bunlar nelerdir? Markanızın Küresel Sendika ( Industriall) ile imzalamış olduğu Küresel çerçeve sözlesmesi'nin ( GFA) içeriği hakkında bilginiz var mı? Küresel çerçeve sözleşmesi'nin içeriğinde, önemli bulduğunuz, dikkatinizi çeken maddeleri yazabilir misiniz?

Verilen cevaplarda sendikaların iş barışını sağlayan, iyi bir diyaloğun önemli aktörü olduğunun bilincinde oldukları ancak bazı önyargıların da varlığına dikkat çekildi. Aynı zamanda işverenlerin küresel çerçeve sözleşmeleri ile ulusal izleme komitelerinin çalışmalarına ilişkin bilgi düzeylerinin de düşüklüğü dile getirildi.

Toplantıda tüm ulusal izleme komiteleri son 1 yıllık faaliyetlerine ilişkin bilgi paylaştı.

Toplantının ilk gününde ulusal izleme komiteleri fonksiyonel olup olmadıklarını, iyileştirilebilecek zayıf yönleri ve güçlü yönleriyle ilgili grup çalışmaları gerçekleştirdi. Sendikaların yönetimi ve Ulusal İzleme komite üyeleri arasındaki farklılıklar ortaya kondu. 2020 hedefleri Ulusal izleme komitelerin daha fonksiyonel çalışmaları için hedef belirlendi.

Aynı zamanda fabrikalarda yaşanan çözümsüzlüklerin daha iyi ele alınabilmesi için yapılabileceklere dikkat çekildi

Toplantının ikinci gününde ise ILO Temel Prensipler ve Haklar bölümü Örgütlenme özgürlüğü ve toplu iş sözleşme uzmanı Christopher Land- Kazlauskas şikayet yönetimine ilişkin sunum yaptı.  H&M, IndustriALL Global / IF Metall arasındaki GFA (Küresel Çerçeve Anlaşması) kapsamında anlaşmazlık çözümü için hazırlanan taslak usul önerisine ilişkin bilgiler veren Kazlauskas’ın moderatörlüğünde her ülke ulusal izleme komiteleri H&M, IndustriALL Global / IF Metall arasındaki GFA (Küresel Çerçeve Anlaşması) kapsamında anlaşmazlık çözümü için hazırlanan taslak usul önerisine ilişkin grup çalışmasında bulundu.

Toplantının öğleden sonraki bölümünde ise işyerinde şiddet ve tacizin önlenmesine ilişkin ILO Sözleşmesinin ülkeler tarafından onaylanmasına ilişkin grup çalışması yapıldı.

Bu bölümde Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Pınar Özcan grup çalışmasının sunumunu yaparak sosyal diyalog platformu vasıtasıyla tüm markaların sürece dahil edilerek hükümetinde içinde bulunduğu bir taahhütün oluşturulabileceğini , ulusal izleme komitesinin gündemine bir proje ve kaynak yaratılarak pilot uygulamaların eylem planında yer alabileceği bilgisini paylaştı. Sendikamızın  yürüttüğü işyerinde kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi projesinden de bahseden Özcan bu örneklerin yaygınlaştırılmasıyla birlikte Türkiye’nin bu sözleşmeyi onaylamasının zemini oluşturulacaktır dedi.

Industriall Türkiye temsilcisi Şeyda Çelikel Türkiye Ulusal izleme komitesinin 2020 yılında gerçekleştirdikleri faaliyetlere ilişkin bilgiler verdi.  Toplantı tüm ulusal izleme komitelerinin eylem planlarını sunmalarının ardından sona erdi

 

FOTOĞRAFLAR