HABER 13  KASIM  2019

Endüstriyel İlişkilerin Güçlendirilmesi Semineri’ne Katıldık

Kalıcı ve iyi işleyen endüstriyel ilişkilerin temini amacıyla, H&M ve IndustriALL Küresel Sendika işbirliği ile düzenlenen “Endüstriyel İlişkilerin güçlendirilmesi Semineri” gerçekleşti.

13 Kasım 2019’da İstanbul’da Taksim Point Otel’de gerçekleşen toplantıya H&M Ulusal İzleme komitesi üyesi olan Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Pınar Özcan katıldı. 

H&M üreticisi firmaların yöneticilerinin katıldığı toplantıda, H&M Ülke Müdürü Leyla Ertur açılış konuşmasını yaparken IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan bir video ile katılımcılara hitap etti. Açılış konuşmaları sonrasında, H&M bölüm müdürleri tarafından endüstriyel ilişkilerin sürdürülebilir iş yaklaşımına katkısı, Küresel Çerçeve Sözleşme’nin kapsamı ve içeriği, Ulusal İzleme Komitesi’nin yapısı ve işlevi konularında bilgi verildi. Ayrıca kapsayıcılık ve çeşitlilik ve çatışma yönetimi konularında da çalıştaylar düzenlendi. Seminerin diğer bir oturumunda Kocaeli Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onat Öztürk küresel endüstri ve sendikaların ortaya çıkışı hakkında katılımcıları bilgilendirdi. Son bölümde Doç Dr. Onat Öztürk moderatörlüğünde gerçekleşen H&M Ulusal İzleme Komitesi Üyeleri’nin katıldığı panelde Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Pınar Özcan sendikamızın proje, faaliyetleriyle ilgili bilgiler verdi. Güçlü endüstriyel ilişkilerin oluşması için sosyal diyaloğun önemine  vurgu yapan Özcan, sendikamızı uzlaşmacı bir tavırla yapıcı diyalogu esas alan yaklaşımı benimsediğini söyledi: Seminer soru cevap bölümünün ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLAR