HABER 19  KASIM  2019

IndustriALL Kadın Konferansında Sendikamızın Başarılarını ve Örnek Projelerini Anlattık

Industriall Küresel Sendika tarafından Gerçekleştirilen Dünya Kadın Konferansına Katıldık

Industriall Küresel Sendika tarafından gerçekleştirilen Dünya Kadın Konferansı “Geleceğimiz, Sendikamız” temasıyla 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre şehrinde 60 ülkeden 230 delegenin katılımıyla gerçekleşti. Toplantıya sendikamız Öz İplik İş’i temsilen Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz ve Kadın komite başkanımız Fulya Pınar Özcan katıldı.

Sendikalarda yaşanan zorlukların aşılması, kadınların eşitliğe ulaşmada ki sistematik engellerin kaldırılması, kadınların erkeklerle birlikte sendikalarda eşit yer alabilmesi için mevcut yapılara adapte olması yerine sendikaların sistemlerinin değiştirilmesi, sendikaların güçlendirilmesi konularının görüşüldüğü kadın konferansında Industriall Genel sekreteri Valter Sanches açılış konuşması gerçekleştirdi. Kadın konferansının önemli sonuçları olacağını ve bu sonuçların icra kuruluna sunulacağını belirten Sanches kadınların gücünün önemli olduğuna vurgu yaptı.

4 yılda bir gerçekleşen kadın konferansının 2015 yılından 2019 yılana kadar cinsiyet eşitliğine yönelik geldiği noktaya ilişkin bilgiler veren IndustriALL cinsiyet eşitliği koordinatörü Armelle Seby kongreye yönelik somut atılacak adımları anlattı

Farklı Panel oturumlarının gerçekleştiği kadın konferansında “kapsayıcı sendika için vizyon” konulu panelde Kolombiya, Hindistan, Ukrayna’dan gelen kadın sendikacılar kapsayıcı sendikalar nasıl olmalı, sendikaların daha kapsayıcı olması için kadın ve erkek arasında kültür, değerler, ilişkiler ve davranışlar nasıl olmalıdır, karar alma mekanizmalarında sendikalar nasıl daha kapsayıcı olur,  kadınlar liderlikten erkeklerle aynı beklenti içinde mi, kadın liderlerin daha fazla olabilmesi için sendikalarda nasıl liderler seçilmelidir sorularına cevap verdi.

Bir sonraki bölümde ise Sendikalarımızda ve sektörlerimizde cinsiyet eşitliğinin mevcut durumu konulu panel gerçekleşti. Panele Irak, Brazilya, Myanmar, Mauritus ve İsveç’ten kadın sendikacılar katıldı. Sendikaların mevcut durumu, cinsiyet eşitliğini uygulayıp uygulamadıkları, ILO 190 sözleşmesinin kampanyası ve onaylanmasına yönelik çabaları tartışıldığı panelin ardından ILO sözleşmesi nasıl uygulanır konulu oturuma yer verildi. Industriall Cinsiyet Eşitliği Koordinatörü Armelle Seby ITUC Cinsiyet Eşitliği uzmanı Maria Tsirantoraki ile bir mülakat oturumu gerçekleştirdi.

Toplantı’nın ikinci günü ise “Nereye gidiyoruz” konulu oturumla başladı. Endüstri 4.0 gibi gelişmelerin kadınlar üzerine etkisinin tartışıldığı bu oturumda farklı ülkelerden gelen uzmanlar ülkelerdeki durumlarla ilgili bilgileri paylaştı.

Toplantının bir sonraki bölümünde ise  “Sendikalarımızın daha eşitlikçi olması için ne yapabiliriz” konulu panel  gerçekleşti. Panele  Avusturya, Ukrayna, Filipinler ve Japon sendika temsilcilerin yanı sıra Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Pınar Özcan Türkiye’yi temsilen panelist olarak katılarak sendikamızın başarıları ve örnek projelerinden bahsetti.

Aynı zamanda Sendikaların daha eşitlikçi olabilmeleri için  sendikamızın cinsiyet eşitliği politikalarından bahseden Özcan, Moderatör tarafından panelistlere yöneltilen Erkek liderleri sürece nasıl dahil edebiliriz, kadın komite yapıları nasıl olmalı, cinsiyet eşitliğinin toplu iş sözleşmesi, eğitim , örgütlenme gibi her alanda sağlanabilmesi için ne yapılması gerekli, sendikalar hazır mı gibi soruları cevaplandırdı.

Kadın konferansı 2020 yılında Cape Town’da gerçekleştirilecek Industriall Küresel Sendika kongresine yönelik daha eşitlikçi tüzük değişiklik önerilerinin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Toplantı yaklaşık 2000 kişi tarafından canlı olarak sosyal medya üzerinden takip edildi.

 

FOTOĞRAFLAR