HABER 18  ARALIK  2019

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) İcra Kurulu Toplantısı Brüksel’de Gerçekleştirildi.

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu (ETUC) İcra Kurulu toplantısı 17-18 Aralık 2019 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirildi.

Toplantıya Hak-İş’i temsilen Uluslararası İlişkiler koordinatörümüz Merita Yıldız, ETUC Kadın Komitesini ve Hak-İş’i temsilen Uluslararası İlişkiler Uzmanımız Pınar Özcan katıldı.

Toplantıda gündem ve tutanakların onaylanmasının ardından ETUC Genel Sekreteri Luca Vicentini raporunu sundu.

Vicentini, raporunda genel ve kurumsal gelişmeler, Avrupa'nın Geleceği Konferansı, AB ticaret politikası, psikososyal riskler ve ulusal düzeyde iş sağlığı güvenliği, AB mevzuatının aktarılması konusundaki olumsuz gelişmelere ilişkin bir direktif platform, Ticaretin koordinasyonu için plan, Avrupa Çalışma Otoritesine yönelik sendika faaliyetleri,  Avrupa İş Konseyi Direktifinin gözden geçirilmesi için öngörülen ETUC girişimleri,      Avrupa Platformunun Farkında Olma Kampanyası, Kayıt dışıyla Mücadele, Platform ve atipik çalışanlar için gelecek çerçevesi, İklim eylemi ve Adil Geçiş Anlaşma ve COP 2,  Gençlik Komitesi seçimleri, İşin Geleceği ile ilgili Avrupa Gençlik Akademisi, Kuzey Makedonya'ya ETUC ziyareti, ETUC'nin işleyişi, ETUI Araştırma Departmanı Direktörünün Seçimi konularını icra kurulu üyeleriyle paylaştı.

Genel sekreterin raporunun ardından ETUC’ün 2020 Bütçesi ve finansal konular görüşüldü.

Bir sonraki gündem maddesinde ETUC Genel sekreter yardımcısı Ester Lynch toplu pazarlığın yaygınlaştırılması ve Avrupa’da ücretlerin iyileştirilmesi konusunda hazırlanan dokumanı icra kurulu üyeleriyle paylaştı. Avrupa’da işçilerin genel durumlarına ve ücretlere ilişkin bilgi veren Lynch, ETUC’ün asgari ücret girişiminin toplu pazarlığın yaygınlaştırılmasına yönelik tedbirleri de içermesi için çalışacaklarının altını çizdi.

Toplantının ikinci günü rekabetçiliğe yönelik bütçe aracı tekliflerinde ETUC pozisyonu konusunun görüşülmesiyle başladı. Dokümanın sunumunu ETUC Konfederasyon Sekreteri Liina Carr yaptı. Carr sunumunda Bütçe ve Rekabet Edebilirlik Aracı’nın (BICC), AB bütçesi dâhilinde, üye devletlerin ekonomilerinin ve euro bölgesinin hedeflenen reformlara ve yatırıma destek vererek direncinin arttırılmasını amaçlayan finansal bir araç olduğunu söyledi.

Toplantı’da daha sonra Avrupa Sosyal Haklar Sütununun uygulanması için sendikal eylem planı görüşüldü. Gündeme ilişkin hazırlanan dokumanın sunumunu da ETUC Konfederasyon Sekreteri Liina Carr yaptı.19 prensip üzerine hazırlanmış olan eylem planını icra kurulu üyelerine sunan Carr, prensipleri şu şekilde sıraladı. 1)Eğitim ve yaşam boyu öğrenme 2)Cinsiyet Eşitliği, 3)Eşit Fırsatlar,4)İstihdamın aktif desteklenmesi 5)Güvenli ve uyarlanabilir istihdam, 6)ücretler 7) istihdam koşullarına ilişkin bilgi ve işten çıkarmalar gerçekleştiği takdirde koruma 8) sosyal diyalog ve işçilerin dahiliyeti 9)İş-yaşam dengesi 10) Sağlıklı, güvenli ve  iyi bir şekilde adapte edilmiş iş ortamı ve veri korum 11)Çocuk bakımı ve çocukların desteklenmesi 12)Sosyal Koruma,13) İşsizlik yardımı 14) Asgari ücret 15) Yaşlılık ve emeklilik ücretleri 16) Sağlık Bakımı 17) Engelli kişilerin dahiliyeti 18)Uzun dönem bakımı 19) Evsizler için ev yardımı ve 20)Hizmetlere erişim. Bu konuya ilişkin icra kurulu üyelerinin görüşünün alınmasının ardından daha sonraki gündem maddesi olan zorunlu insan hakları durum tespiti ve sorumlu iş yürütme konusundaki Avrupa direktifi için ETUC pozisyonu görüşüldü. İlgili dokumanı ETUC Konfederasyon sekreteri Isabelle Schömann takdim etti.  ETUC’nin zorunlu insan hakları durum tespiti ve sorumlu iş yürütme konusunda bir direktif hayata geçirmesine ilişkin çağrı yaptığını belirten Schömann bu direktifin neden gerekli olduğunu detaylarıyla anlattı.

Toplantıda daha sonra sırasıyla göç ve mülteci alanında ETUC çalışmalarına ilişkin karar dokumanı, AB-Vietnam özgür ve yatırım koruma anlaşmasına ilişkin ETUC pozisyonu, AB genişlemesi hususunda ETUC pozisyonu, ETUC ve Avrupa Ekonomik Sosyal Konseyi İşçi Grubu İşbirliği anlaşması, ETUC’un toplantılar, eğitimler ve etkinlikleri için cinsel tacize yönelik davranış kuralları taslağı ve son olarak ta Avrupa Eğitim Enstitüsü (ETUI) 2020-2021 eğitim öncelikleri görüşüldü.

İcra Kurulu toplantısı icra kurulu üyelerinin tartışma ve soru cevapla katkılarının ardından sona erdi. Toplantı sonunda 18 Aralık 2019 Uluslararası Göçmen günü dolayısıyla fotoğraf çekimi gerçekleşritilerek konuya farkındalık oluşturuldu.

 

FOTOĞRAFLAR