HABER 23  ARALIK  2019

IndustriALL Küresel Sendika Kadın Ağı Toplantısına Katıldık

Türkiye Kadın Ağı ILO’nun 190 Sayılı Sözleşmesi’nin Onaylanması Kampanyası Strateji Toplantısı Gerçekleşti

IndustriALL Küresel Sendika’nın düzenlediği Türkiye Kadın Ağı ILO’nun 190 Sayılı Sözleşmesi’nin Onaylanması Kampanyası Strateji Toplantısı 23 Aralık 2019 tarihinde Petrol-İş Sendikası Genel Merkezi’nde gerçekleşti.

Toplantıya sendikamızı temsilen Kadın Komitesi Başkanımız Fulya Pınar Özcan ve Uzman Yardımcımız Tilbe Gocuklu katıldı. Konfederasyonumuz üyesi Özçelik-İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Burçin Ural ve sendikamız heyeti HAK-İŞ Konfederasyonu’nu temsil etti. Toplantıda, Uluslararası Çalışma Örgütü Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Yöneticisi Emel Akalın, IndustriALL Küresel Sendika üyesi konfederasyonumuz ve diğer konfederasyonlara üye sendikalar katılım gösterdi.

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Süleyman Akyüz ve IndustriALL Küresel Sendika Genel Sekreter Yardımcısı Kemal Özkan’ın açılış konuşmalarıyla başlayan toplantıda Kemal Özkan IndustriALL Küresel Sendika’nın toplumsal cinsiyet alanındaki genel, bölgesel ve ulusal politika ve uygulamalarından söz etti.

IndustriALL Küresel Sendika Proje Sorumlusu Aylin Türer ise 18-19 Kasım 2019 tarihlerinde Cenevre’de gerçekleşen IndustriALL Küresel Sendika Kadın Konferansı’nın sonuçlarını katılımcılarla paylaştı.

IndustriALL üyesi sendikaların 2019 yılı içerisindeki toplumsal cinsiyet politikalarının değerlendirildiği ve iyi örneklerin paylaşıldığı oturumda, Kadın Komitesi Başkanımız Fulya Pınar Özcan sendikamızın yürütmekte olduğu Çalışma Ortamında İş ve Aile Yaşamının Uyumlaştırılması Projesi ve İş Yerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi kapsamında düzenlenen faaliyetlerimizi, yayınlamış olduğumuz İş ve Aile Uyum Rehberi’ni, kurumsallaşan Kadın Komitesi yapısını üye sendikalarla paylaştı. Özcan’ın paylaşımları katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda Emel Akalın, ILO’nun 190 Sayılı Sözleşmesi ve bu kapsamda hazırlanan ‘Çalışma Yaşamında Kadınlara Yönelik Şiddet ve Tacizle Mücadele El Kitabı’nın sunumunu gerçekleştirdi.

Üye sendikaların 2020’te yönelik hazırladığı eylem planı ve stratejilerin ardından, Kemal Özkan tarafından toplantı boyunca süren tartışmalar değerlendirildi ve toplantı son buldu.

FOTOĞRAFLAR