HABER 28  NİSAN  2020

(ETUC) Kadın Komitesi Online Toplantısı Gerçekleşti

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu (ETUC) Kadın Komitesi Online Toplantısı Gerçekleşti

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Kadın Komitesi Video konferans toplantısı 28 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşti. Toplantıya Konfederasyonumuz Hak-İş’i temsilen Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Pınar Özcan katıldı. 

ETUC tarafından oluşturulan  COVID-19 cinsiyet strateji belgesin hakkında görüş ve önerilerin alınması, Cinsiyete dayalı  ödeme şeffaflığı, Çoğunlukla kadınlar tarafından yapılan işlerde eşit olmayan ücret: Bu eşitsizliği gidermek için bir Cinsiyet ödeme Şeffaflığı Direktifi önerisinin hayata geçmesi, Uluslararası İşçi Anma Günü, ETUC'ün Polonya ve Avrupa'daki kadın üreme haklarına yönelik gerçekleşen girişime tepkisi, dijitallaşme dokumanına ilişkin tartışma gündem maddelerinden oluştu.

Toplantıda Ester Lynch, ETUC tarafından hazırlanan COVID19’un kadınlara etkileri ve taleplerinden oluşan hazırlanan belgeye ilişkin bilgi verdi. AB Cinsiyet Eşitliği Stratejisinin toparlanmaya giden yol haritasının bir parçası olması gerektiğini, bu belgeyle ETUC’ün, krizin ön safındaki sektörlerdeki kadınların sağlık ve güvenliğinin kesinlikle çok önemli bir şekilde korunması çağrısında bulunduğunu belirtti.

Toplantı’nın sonraki bölümünde Polonya’daki kürtaj yasağına ilişkin hazırlanan dokumana ilişkin görüş ve öneriler bildirildi.

Pınar Özcan da söz alarak COVID 19’un Türkiye’de ki durumuna ilişkin bilgi vererek, Hak-İş’in sürecin başından itibaren  işçilerin korunması için çeşitli taleplerde bulunduğunu belirtti. Polonya’daki duruma ilişkin hazırlanan belgenin önemli olduğunu, Amerika’da da çeşitli eyaletlerde bu tür yasaların konuşulduğunu, tüm dünyanın içinde bulunduğu pandemi sürecinde kadınların elde ettiği hakların ellerinde alınmasına yönelik girişimleri kınamanın önemine dikkati çekti. Hazırlanan bildiri tüm üyelerin oylarıyla kabul edildi.

Toplantı Cinsiyete dayalı  ödeme şeffaflığı direktifi ve cinsiyet eşitliği direktifine ilişkin gelişmelerin paylaşılmasının ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLAR