HABER 21  NİSAN  2020

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genişletilmiş Yürütme Kurulu Online Toplantısı Gerçekleşti

Avrupa Sendikalar Konfederasyonu Genişletilmiş Yürütme Kurulu Online Toplantısı Video Konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.

21 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşeten toplantıya Konfederasyonumuz Hak-iş’i temsilen Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Merita Jegeni Yıldız, Kadın komitesini temsilen Uluslararası İlişkiler Uzmanı Fulya Pınar Özcan katıldı. 

Toplantı COVID-19’un etki ve sonuçlarının tartışılması gündemiyle gerçekleşti. Toplantıda özellikle ETUC’un Avrupa genelindeki COVID-19 salgınıyla ilgili açıklama belgesi ve ETUC’ün Avrupa Komisyonu'nun SURE Kılavuzundan taleplerinin yer aldığı iki belge tartışıldı.

Toplantıda üyeler belge üzerine görü bildirdi. Pınar Özcan da kadın komitesi adına söz alarak bir konuşma yaptı. Özcan COVID-19'un kadınlar üzerindeki yıkıcı etkisini ve iyileşme stratejisinin gerekli bir parçası olarak güçlü bir AB Cinsiyet Eşitliği Stratejisine sahip olmanın aciliyetini açıkça vurguladığı için ETUC’e teşekkür etti.

Avrupa genelinde sendikaların, Covid 19'un cinsiyet üzerindeki etkisi konusunda giderek daha fazla endişe duyduğunu belirten Özcan, Cinsiyete dayalı ücret Şeffaflığı Direktifinin hayata geçmesinin  sağlanması gerektiğini belirtti. Kadınların ve erkeklerin iş ve bakım sorumluluklarını dengelemek için eşit, esnek seçeneklere sahip olmasını sağlamak için çalışma hayatı dengesi direktifinin tam ve iddialı olarak benimsenmesi için çaba göstermeliyiz dedi.

Bu süreçte evde kalan kadınların Aile içi şiddete maruz kaldığını, Avrupa Birliğinin İstanbul sözleşmesi ve ILO 190 sayılı sözleşmesinin kabulü için lobi çalışmalarının sürmesi gerektiğini belirtti. 

Toplantı üyelerin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

 

FOTOĞRAFLAR