HABER 19  MAYIS  2020

Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektöründe Çalışan Kadınların Sesini Dünyaya Duyurduk

Türkiye’de Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektöründe Çalışan Kadınların Sesini Dünyaya Duyurduk

Covid-19 salgınında kadın işçilerin karşılaştığı zorluklara işaret etmek amacıyla 160 ülke’de 200 milyondan fazla işçiyi temsilen eden Uluslararası Sendikalar Konfederasyonu (ITUC) ve Küresel Sendika Federasyonları tarafından  ortaklaşa düzenlenen “Yeni Normalde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği” konulu 3 bölüm olarak gerçekleştirilecek web seminer serisinin ilki 19 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşti.

İlk olarak gerçekleşen Covid 19: Ön cephede kadın işçiler konulu web seminerine Industriall Küresel Sendika (IndustriAll Global)Federasyonunu ve sendikamızı temsilen konuşmacı olarak Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz ve Kadın Komite Başkanımız Fulya Pınar Özcan katıldı.

Web seminerine IndustriALL ve sendikamızı temsilen Türkiye’den Fulya Pınar Özcan  Uluslararası Kamu Hizmetleri (PSI)Federasyonunu temsilen Şili’den Caroline Espinosa, Uluslararası Ev İşçileri( IDWF)Federasyonunu temsilen Arjantin’den Juana del Carmen Britez, Un, Küresel Birliğini (Uni Global) temsilen Güney Afrika’dan Patricia Nyman, Uluslararası Gıda, Tarım, Otel Çalışanları Federasyonu (IUF) temsilen Arjantin’den Patricia Alonso, Uluslararası Taşımacılık İşçileri Federasyonunu temsilen Avustralya’dan Mich-Elle Myers, Uluslararası Gazeteceiler Federasyonunu temsilen ise İspanya’dan Maria Angeles Samperio konuşmacı olarak katıldı. 

Toplantının moderatörlüğünü ITUC Eşitlik direktörü Chidi King yaptı. King açılış konuşmasında  Hangi yöne bakarsanız bakın, zaten eşitsizlik ve baskı içinde olan kadın işçiler üzerinde Covid-19'un çok belirgin bir etkisi var. Kadınların çoğunluğunun çalıştığı kayıt dışı ekonomideki işçiler özellikle hiçbir sosyal koruma olmadan en büyük darbeyi aldılar dedi.

İlk konuşmacı olan Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Fulya Pınar Özcan ilk olarak Türkiye Tekstil, Hazır Giyim ve Deri Sektörüne ilişkin genel bilgileri paylaştı ardından COVID 19’un Tekstil sektörü ve özellikle kadın çalışanara yönelik etkilerinden bahsetti. Özellikle kayıt dışı ve ev eksenli çalışan kadınların hiç bir sosyal koruma güvencesi altında olmaması nedeniyle en büyük darbeyi aldığını belirtti.

Kadınların mevcut eşitsizliklerden dolayı virüsün sosyal, ekonomik ve psikolojik sonuçlarıyla daha fazla karşı karşıya kaldığını belirten Özcan, istihdamda daha az yer alan, daha düşük ücret alan, daha düşük ücret alınan iş alanlarında ağırlıklı olarak çalışan kadınların ev ve bakım sorumluluklarının erkeklerin 3 katı olduğunu ve bu virüsün bu yükü daha ağırlaştıracağını sözlerine ekledi.

Özellikle okulların ve çocuk bakım merkezlerinin de kapanmasıyla görünmez emeğin daha da arttığına vurgu yapan Özcan, kadınların yeni normale dönüldüğünde karşılaşacağı en büyük risklerden birisinin fabrikalarda vardiya sistemlerinde değişiklik olmasıyla birlikte çocuk ve yaşlı bakım yükümlülükleri üstlendikleri için sisteme adapte olmalarındaki güçlüklerle birlikte işsiz kalma riski olduğunu söyledi. Ayrıca okulların ve çocuk bakım merkezlerinin kapalı kalmasıyla çocuklarını  bakacak kimse olmamasıyla birlikte zorluklar yaşanacağına dikkati çekti.

Tekstil sektöründe çalışan kadın üyelerimizin talep ve endişelerini dile getiren Özcan kadınların işlerini, gelirlerini ve ekonomik özgürlüklerini kaybetme korkusu duyduklarını, çalıştıklarında virus kapmaktan ve bunu çocuklarına ve ailelerine taşımaktan son derece kaygı duyduklarını belirtti.

Yine bu süreçte özellikle evde kalmanın zorunlu olduğu dönemlerde aile içi şiddetin de arttığına dikkati çeken Özcan,bir araya gelip biraraya gelerek empati, farkındalık ve dayanışma ile birlik halinde çalışmak son derece önemlidir. Sadece bu krize tepki vermek değil aynı zamanda bu krizden ders almak önemlidir. Bu kriz yeni bir başlangıçtır. Yeni normal için dayanışma içinde mücadele etmeliyiz dedi.

İkinci bölümde ise sendikamızın bu süreçte gerçekleştirdiği çalışmaları anlatan Pınar Özcan, İşçilerin sağlığı ve güvenliği bizim en önemli önceliğimizdir. İşçilerin sağlığını, güvenliğini ve haklarını korumak için düzenli olarak Hükümet ile Lobi yapıyoruz dedi.

Hükümetin işçilerin korunması için aldığı tedbirleri anlatan Özcan, sendikamız Öz İplik İş’in fabrikalardaki riskleri belirlemek, birlikte bir eylem planı oluşturmak ve  işçilerin haklarına saygı gösterilmesini ve korunmasını sağlamak adına krizin başlangıcından bu yana, her hafta küresel markalar ve H&M Ulusal izleme komitesiyle online toplantıları sürdürdüğünü, Sendikamızın çok paydaşlı girşimlerle gerekli iletişimi sağlayarak iptal edilen siparişler ve işyerlerinde etik ve güvenli üretim gerçekleştirilmesiyle ilgili acil mücadele gerçekleştirdiğini söyledi.

Sendikamızın işyerlerinde Covid 19 salgınının etkisiyle etkin bir şekilde mücadele etmek için çok detaylı bir protokol hazırladığının altını çizen Özcan,Bu protokol, işçilerin ve sendikamızın, işçilerin hakları ve istihdamının yanı sıra sağlık ve güvenliği korumaya yönelik ikili taahhüdü ve üretim başladığında işletmeyi sürdürülebilir tutmak adına atılmış çok önemli bir adımdır dedi.

Sendikamızın yürüttüğü çalışma yaşamında iş ve aile yaşamının uyumlaştırılması ve işyerlerinde kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesi projesinin bu pandemic sürecinde kadınların yaşadığını sorunlarına direk bir çözüm bulmak için önemli girişimler olduğunu belirtti.

Son olarak bu salgın sonrasında da yeni normal sürece adaptasyon konusunda sendikamızın yeni projeler üretmeye devam edeceğini, Türkiye’de IndustriALL Küresel Sendikanın girişimleriyle küresel federasyona üye tüm sendikalarından oluşan Türkiye Kadın Ağı olduğunu ve bu network vasıtasıyla salgın sürecinde ve sonrasında alınacak aksiyonların belirleneceğini ve kadına yönelik şiddetin sona ermesi için ILO’nun 190 sayılı sözleşmesinin kabul edilmesi ve şiddetin sona ermesi için gerekli çalışmaların yapılacağını belirtti.

Online toplantıya ilişkin video; http://www.industriall-union.org/women-workers-in-the-front-lines

 

FOTOĞRAFLAR