HABER 19  MART  2010

Çorlu Şık Makas çalışanlarına, iş kazalarına karşı eğitim verildi

Sendikamız tarafından, 1-2 Şubat 2010 tarihleri arasında Çorlu ŞIK MAKAS çalışanlarına "Ürün Taşıma Kafesi ve Arabası Kullanma" eğitim semineri düzenlenmiştir.

İçinde bulunduğumuz süreçte küreselleşen ekonomik süreç, rekabeti hızlandırmakta ve işletmeler klasik yönetim uygulamaları dışında, bilimsel teknikleri uygulamak ve yeni gelişmeleri takip etmek durumunda kalmaktadırlar. Bunu sağlamanın en önemli yollarından biri de eğitimdir. Bu bilinçle, Sendikamız tarafından Çorlu Şık Makas çalışanlarına, karşılaşılacak muhtemel riskler ve ürünlerin taşıma kafeslerine doğru bir şekilde yerleştirilerek taşınmasına ilişkin bilgileri içeren eğitim düzenlenmiştir. Sendikamız uzmanı Pınar Pehlivanoğlu tarafından verilen ürün taşıma kafesi ve arabası kullanma eğitimi bu kafes ve arabaları kullanan tüm çalışanlara  küçük gruplar halinde iki gün boyunca verilmiştir.

Eğitim seminerinde İş kazası sayısını ve kaza sonucunda üyelerimizin meydana gelen maddi ve manevi zararlarını azaltmak, sendika üyelerini iş kazalarından korumak ve ürünlerin ikinci kaliteye düşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasının sağlanması hedeflenmiştir. Eğitim semineri sonucunda işçiler öneri ve görüşlerini bildirmiştir. İşyeri baş temsilcisi Gülcan Başaran çalışanlardan gelen görüş ve önerileri yönetime iletmek üzere gerekli notları almıştır. Eğitim sonunda çalışanlar ürün taşıma kafesinin kullanılması konusunda yeterli donanıma sahip olmuştur.

Sendikamız, çağdaş Türk sendikacılığının 21. yüzyıla yakışan yüzü olarak, çalışanları çeşitli konularda eğiterek verimlilik artışına katkıda bulunmasıyla, üyelerinin saygın bir iş, saygın bir yaşama sahip bireyler olmasına  katkı sağlayarak farkını bir kez daha ortaya koymuştur.

FOTOĞRAFLAR