“YERELE GEÇİŞ” AB PROJESİ TAMAMLANDI || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

“YERELE GEÇİŞ” AB PROJESİ TAMAMLANDI


Sendikamızın Eş Başvuru Sahibi Olarak Yürüttüğü “Yerele Geçiş” AB Projesi Tamamlandı


Sendikamız Öz İplik İş, Macaristan Enerji, Maden, Tekstil, Hazır Giyim Sendikası BDSZ, Portekiz’den FESETE ve Industriall Avrupa Federasyonlarının ortağı olduğu Sendikacıların yerel düzeyde bilgi ve kapasitelerinin artması: Yerele Geçiş Avrupa Birliği projesini başarıyla tamamladık.

1 Ağustos 2022 tarihinde imzaladığımız ve 1 yıldır başarıyla yürütülen projenin kapanış toplantısı 14 Haziran 2023 tarihinde gerçekleşti.

Macaristan’da bulunan Vásárosnamény, Szabolcs-Szatmár Bereg İlçesi ve çevresi Macaristan'ın en dezavantajlı bölgelerinden biri olarak bilinmektedir. İşçilerin düşük ücretlerle çalıştırılması bu dezavantajlı durumu daha da derinleştirmektedir. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte bölgedeki en büyük işverenlerden biri olan Vásárosnamény'deki ARJ Konfeksiyon Fabrikası kapandı ve aralarında kadınlarında bulunduğu 530 işçi işini kaybetti. Bu durumda birçoğu çevre bölgelere dağıldı ve yerel, küçük ve orta ölçekli işletmeler tarafından istihdam edildi. Ülke genelinde hafif sanayi işçilerini temsil eden BDSZ, KOBİ’lerde çalışan hafif sanayi işlerini birleştirmek, çıkarlarını temsil etmek ve örgütlenmelerine yardımcı olmak için bir bölgesel üs kurmayı planlamaktadır.

Bu bir yıllık projenin temel amacı, yerel sendikacıları eğitmek ve sendika üyeliğini artırmak; bölgedeki şirketler, KOBİ'ler ve mikro işletmeler arasında çalışanları temsil etmek ve özel çıkarlarını korumak için gerekli bilgi, beceri ve yetkinliklerin geliştirilmesi şeklindedir. 

Bu kapsamda başlatılan yereli güçlendirme veya “Yerele Geçiş” proje çalışmalarına ev sahipliği yapan BDSZ sendikası Uluslararası Ortaklık çerçevesinde Portekiz’den FESETE ve Türkiye’den sendikamız Öz İplik İş ve Avrupa düzeyinde IndustriAll Europe ile birlikte ortak bir projenin temellerini atmışlardır.

Projenin temel hedefleri arasında yer alan yerel düzeyde(bölgesel) sendikal örgütlenme ve toplu pazarlık alanında iyi uygulamaların toplanmasına ve yerel düzeyde bilgi metodolojisinin geliştirilmesi için ortaklarla birlikte Döngüsel Ekonomi, Değişim Yönetimi, Toplu Pazarlık hakkında bilgi materyalleri hazırlanarak e-öğrenme yöntemi müfredatının oluşturulması planlanmıştır.

Sendikamız Öz İplik İş projeye katkı sağlamak amacıyla, AB ve Türkiye’de Toplu Pazarlığın Yerel ve Bölgesel Düzeyde İyi Uygulamaları raporunu hazırlamıştır. 

Raporda Türkiye, İtalya, Almanya ve İspanya’dan iyi uygulamaları kapsayan bilgilere yer verilmiştir.

Aynı zamanda sendikamız tarafından projenin eğitim dokümanları içerisinde yer alan aşağıdaki belgelerin Türkçe’ye çevirisi yapılmıştır;

- KOBİ çalışanları için pratik bir klavuz Toplu pazarlık ve ücret pazarlığı için bilgi ve argümanlar nasıl toplanır?

- Tekstil endüstrisinde döngüsel ekonomi, Tekstil endüstrisinde döngüsel ekonominin olanakları ve yeri hakkında teorik ve pratik bir rehber

- Bir KOBİ'ye özel bakış açısına sahip bir şirkette değişim yönetimi konusunda pratik bilgi birikimi, İşyeri geçişlerini kolaylaştırmak için değişim yönetimi

Proje kapsamında sendikamız AB'de sosyal diyalog, bölgesel sendikalaşma ve Değişim yönetimi; döngüsel ekonomi, toplu (ücret) pazarlığı, uygulamada cinsiyetler arası ücret farkının ele alınması konularında hazırlanan rapora katkıda bulundu, oluşturulan bilgilerin uygulamaya geçmesi için metodoloji geliştirilmesine katkıda bulundu.

İlgili dokümanlar için tıklayınız.

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR