ADİL EMEK DERNEĞİ’NE (FLA) ÜYE OLDUK || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

ADİL EMEK DERNEĞİ’NE (FLA) ÜYE OLDUK


Sendikamız Adil Emek Derneği (FLA) Üyesi Oldu


Sendikamız, üniversitelerin, sivil toplum kuruluşlarının ve dünya çapında işçi haklarını korumaya kendini adamış sosyal sorumluluk sahibi şirketlerin üyesi olduğu Merkezi Amerika’nın Washington şehrinde bulunan, Şanghay ve Cenevre'de ofisleri bulunan uluslararası bir kuruluş olan Adil Emek Derneği (FLA) üyesi oldu.

15 Haziran 2022 tarihinde onaylanan FLA üyeliğimiz, sendikamızın uluslararası alandaki itibarının ve etkinliğinin yeni bir tescilidir.

Adil Emek Derneği;

Sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve sosyal sorumluluğa sahip şirketlerin çalışma hayatına ilişkin etkin çözümler bulmak için aynı masada olmasını sağlayan işbirlikçi bir yaklaşımdır.

Şirketlerin uluslararası kabul görmüş çalışma standartları ve uyumluluk sistemlerinin geliştirilmesi ile buluşmasına yardımcı olacak yenilikçi ve sürdürülebilir stratejiler ve kaynaklar üretmektedir

• Şeffaf ve bağımsız değerlendirmelerden elde edilen halka açık raporlar üretmektedir.

• Üçüncü Şahıs Şikâyet süreçleri aracılığıyla işçi hakları ihlallerini ele alan bir mekanizmadır

Dünya çapında uluslararası çalışma standartlarına uyumu teşvik etmek ve çalışma koşullarını iyileştirmek için birleştirici ve kâr amacı gütmeyen bir kuruluştur.

Çocuk işçiliğin önlenmesi, zorla çalışma, yaşam ücreti, tedarik zincirinin şeffaflığı konularını öncelikleri arasına alan, Fair Labor Association (FLA), işçi haklarına saygıyı teşvik etmek için uluslararası ve ulusal düzeyde çalışmaları hayata geçirmektedir.  Küresel ekonominin büyümesi, işçi haklarını dünya çapında düzenleme hedefiyle hareket etmektedir.

FLA'nın en önemli bileşenlerinden biri, Sivil Toplum Örgütü (CSO) Grup Toplantısıdır. FLA'nın strateji, program geliştirme ve karar verme süreçlerinde güçlü bir STK sesi olmasını sağlar.

Sendikamız üyesi olduğu Adil Emek Derneğine;

• FLA'ya stratejisi, programları, yönetimi ve diğer kararları hakkında rehberlik ve girdi sağlayacak

•  Adil Emek Derneğine  STK topluluğuyla geniş bir ilişki kurma konusunda rehberlik edecek ve destekleyecek

• Politikalarda, çalışma planlarında ve FLA çalışmalarında yapılacak değişiklikleri gözden geçirerek ve önerilerde bulunarak çalışma koşullarının iyileştirilmesi stratejilerinin belirleyici gücü olacaktır.

Üyesi olduğumuz bütün Uluslararası İşçi Federasyonlarında olduğu gibi bir işçi hareketi olan sendikamız Öz İplik İş, işçi haklarına saygıyı teşvik etmek için uluslararası ve ulusal çabalarını ve politikalarını sürdürerek, üyelerimizin görüşlerini FLA içerisinde aktarmaya dünyadaki bütün işçilerin haklarına kavuşmaları için mücadele etmeyi sürdürmeye devam edecektir.

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR