Avrupa Kadın Lobisi Feminist Ekonomi Grubu toplantısı Gerçekleşti || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

Avrupa Kadın Lobisi Feminist Ekonomi Grubu toplantısı Gerçekleşti


Avrupa Kadın Lobisi Feminist Ekonomi Grubu Toplantısına Katıldık


Avrupa Kadın Lobisi (EWL) Feminist Ekonomi Grubu toplantısı 9 Aralık 2021 tarihin de online olarak gerçekleşti. Toplantıya Konfederasyonumuz Hak-İş ve Avrupa Sendikalar Konfederasyonunu temsilen Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Fulya Pınar Özcan katıldı.

Strateji oluşturma konusunda beyin fırtınası yapmak amacıyla düzenlenen toplantıda bakım konusunda farklı kurumların bakış açıları konusunda bilgiler alarak çalışma alanlarını ve yollarını belirledik. Ayrıca, EWL'nin Avrupa için Bakım Anlaşması önerisi hakkında daha fazla bilgi edindik.

Toplantıda ilk olarak Avrupa Parlamentosu Üyesi Francis Fitzgerald bir konuşma yaptı. Fitzgerald konuşmasında Avrupa Parlamentosunun COVID-19 krizinde ve kriz sonrası dönemde toplumsal cinsiyet perspektifi; Bakım Stratejisi konusunda bilgiler verdi.

Ayrıca toplantıda farklı kurumların temsilcileri sunum yaptı. Eurochild Genel Sekreteri Jana Hainsworth, Avrupa Birliği'ndeki 50 yaş üstü 200 milyon vatandaşın haklarını dile getirmeyi ve desteklemeyi (Eurostat, 2018) ve bu konuda farkındalık yaratmayı amaçlayan, 50 yaş üstü kişiler için ve kar amacı gütmeyen kuruluşlardan oluşan bir Avrupa ağı olan AGE Platform Europe Politika ve Avrupa Parlamentosu İrtibat Görevlisi Philippe Seidel Leroy,  Aile ihtiyaçlarını dikkate alan ve tüm aileler için eşit fırsatları garanti eden güçlü sosyal politikaları savunan COFACE Families Europe Kıdemli Politika ve Savunuculuk Görevlisi Pascual Martinez, Bakıcı kuruluşlarının yanı sıra ilgili üniversiteleri ve araştırma enstitülerini bir araya getiren Eurocarers, Politika Sorumlusu Claire Champeix, Avrupa Aile İstihdamı ve Evde Bakım Federasyonu Politika Görevlisi Nicolas Defaye, Göçmen ve Bakım Paydaş Grubu temsilcisi Lilana Keith, Caritas Europa Politika ve Savunuculuk Direktörü  Shannon Pfohman bakıma ilişkin görüş ve önerilerini paylaştı.

Kurum temsilcilerinin sunumlarının ardından Avrupa Komisyonu  2022 çalışma programı konusunda nasıl strateji oluşturabiliriz, Barselona çocuk bakımı hedeflerinin revizyonu ve (hedefler?)

Bakım ve diğer AB politikaları arasındaki noktaları nasıl birleştirebiliriz (Avrupa Yeşil Anlaşması, sağlık ve güvenlik, ödeme şeffaflığına ilişkin önerilen direktif, finansman mekanizmaları, ulusal İyileşme ve Dayanıklılık Planlarının değerlendirilmesi, vb.)?Daha uzun vadeli nasıl strateji oluşturabiliriz? Geçici bir koalisyon oluşturmalı mıyız? Soruları üzerinde grup tartışması gerçekleşti.

Fulya Pınar Özcan da bu bölümde söz alarak geçtiğimiz yıl sosyal ortaklarla gerçekleşen toplantıda ETUC tarafından gerçekleşen taleplere ilişkin bilgi vererek, Sosyal diyaloğun, çocuk bakımına erişimi artırmak için pratik araçlar geliştirmede önemli  rol oynadığını, örneğin hasta ve engelli çocukların bakımı gibi belirli sektörlerde çalışan ebeveynlerin belirli ihtiyaçlarını karşılayan çocuk bakımı projelerini desteklemek için toplu sözleşmelerle ortak fonlar oluşturularak, normal çalışma saatleri dışında bakım hususunda atılacak adımlara da ihtiyaç olduğunu belirtti.

ETUC’ün İş Yaşam Dengesi Direktifi ve Direktifin iddialı bir şekilde iç hukuka aktarılması gerektiğine dair temel talebi olduğunu, Cinsiyete Dayalı Ücret Şeffaflığı, bakım çalışanları da dahil olmak üzere ağırlıklı olarak kadınlar tarafından yapılan işlerin yeniden değerlendirilmesini tetikleyecek olan, eşit değerdeki işe eşit ücret hakkının uygulanmasının sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

Görüş ve önerilerin paylaşılmasının ardından bir sonraki toplantının Ocak sonu Şubat başında yapılmasına karar verilerek toplantı sona erdi.

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR