AY, INDUSTRIALL AVRUPA KONFERANSI'NDA KONUŞTU || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

AY, INDUSTRIALL AVRUPA KONFERANSI'NDA KONUŞTU


Genel Başkanımız Rafi AY, Industriall Avrupa Ara Dönem Konferansında Konuşma Yaptı


IndustriALL Avrupa Ara Dönem Konferansı, “Avrupa’da Endüstri İşçileri İçin Güçlü Bir Ses, Güçlü Bir Sendika”  temasıyla 31 Mayıs -1 Haziran 2023 tarihlerinde Yunanistan’ın Selanik şehrinde gerçekleşiyor.

Genel Başkanımız Rafi AY, stratejik planın ilk bölümü olan “Avrupa’da Güçlü, Sürdürülebilir Endüstriyel İşler İçin Sendika Gücünün İnşası: Industriall Avrupa İçin Önceliklerin Belirlenmesi” gündemi üzerine söz alarak önemli bir konuşma yaptı.

AY konuşmasında şunları söyledi;

Öz İplikİş Sendikası adına konferansı saygıyla selamlıyor, alınan kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi kapsayan deprem felaketi ile ülke olarak tarif edilemez bir acıyla çok zor günlerden geçmekteyiz. Birlik ve dayanışmanın kıymetli olduğu bu dönemde uluslararası boyutta farklı ülkeler ve sendikacı dostlarımız tarafından acımızın paylaşılması çok anlamlı ve kıymetlidir.  Bu anlamda öncelikle özveriyle gerçekleştirilen bütün katkılar için minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bizler Öz İplik İş Ailesi olarak bölgedeki örgütlü olduğumuz işyerleri ile depremin ilk gününden itibaren irtibat kurarak emekçiler ve ailelerine, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulması noktasında çabamızı sürdürmekteyiz.

Yıkımı yaşama dönüştürme noktasında yoğun çaba gösterdiğimiz bu günlerde küresel piyasalarda Ukrayna – Rusya arasındaki savaş ile enerji fiyatlarındaki artışla yaşanan kriz, elbette ki işgücü piyasalarının da temel etkileyicisi haline gelmiştir.

Yoğun enflasyonun yanı sıra enerji fiyatlarındaki artış, her şeyin fiyatında artış demektir.

İstihdam ve ihracat yoğun yapısıyla tekstil ve hazır giyim sektörü kur dengesizlikleri, enerji krizi ve girdi maliyetlerindeki artış sebebiyle ilk ve en belirgin etkilenen sektörlerden olmuştur.

Süreç itibariyle fabrikaların üretimi küçültmesine veya faaliyetlerini kapatmasına neden olan olumsuz koşullar emek yoğun bu sektörde işçilerin iş ve gelir kaybı yaşamasına neden olacaktır.

Yeşil Dönüşümün işgücü piyasası üzerinde yarattığı etkiler açısından baktığımızda ise; ülkemizde ve dünyada yaratılan ve dönüşen işler arasında benzerlikler bulunmaktadır.

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının verimsiz ve aşırı kullanımı yüzünden iklim değişikliği ve küresel ısınma tehdidi büyümektedir. İklim krizi kuraklık, açlık, salgın hastalık, kitlesel göç gibi sosyo-ekonomik problemlere yol açmaktadır.

Yeşil iş kolları sektörde yeni işler ortaya çıkardığı gibi aynı zamanda hali hazırda bulunan pek çok iş profilini de yeniden şekillendirmektedir. Yeşil sektörlerin ortaya çıkan iş gücü talebini karşılayabilmesi için iyi eğitimli ve vasıflı iş gücü arz edilmesi gerekmektedir. Bu da iş gücünün iyi bir şekilde eğitilebilmesi, yeni iş kollarına adapte edilmesi, yaşam boyu öğrenme stratejisi ile çözülecek bir durumdur.

İşgücü piyasasının sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğine uyumu öncelikle adil geçiş ile sağlanmalıdır.

Dijitalleşmeye geçişte bedeli kimin ödeyeceği ve bundan kimin fayda sağlayacağı kilit noktadır. İşçiler ve sendikaları, kendilerini ilgilendiren bu konuda karar verme sürecinin bir parçası haline getirilmelidir.

Aynı zamanda bu konu işçilerin uluslararası dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu da göstermektedir. Yeşil geçiş sürecinde yaratılacak olan işlerin güvenceli olmasının denetlenmesi ve takibinin yapılması noktasında kayıtlı istihdamın ve örgütlü-güçlü yapının önemi de ortaya çıkmaktadır.

Bu kadar zor bir dönemde bu sorunlara karşı önemli faaliyetler gerçekleştiren Industriall Avrupa federasyonumuzun 2023-2025 stratejik planını destekliyor, Uluslararası düzeyde dayanışmamızın daha da güçlenmesini diliyorum

İçinde bulunduğumuz zor süreçlere rağmen ülkenin demokratik ve ilerici güçleri olarak bizler, haklar ve özgürlükler için, güçlü uluslararası iş birlikleri, etkin sosyal diyalog ve somut projelerle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Sözlerime son verirken yaşanan tüm sorunları sektör farkı gözetmeksizin ele alan, üye sendikalarla dayanışmayı benimseyen, IndustriALL Avrupa federasyonuna dayanışma için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Herkes için iyileşme, herkes için güçlü bir ses güçlü bir IndustriALL, güçlü, sosyal, adil bir dünya demektir.

 

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR