AY IndustriALL Avrupa Sendika Federasyonu Güney Bölgesi Üyeleriyle Online Buluştu || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

AY IndustriALL Avrupa Sendika Federasyonu Güney Bölgesi Üyeleriyle Online Buluştu


Genel Başkanımız Rafi AY IndustriALL Avrupa Sendika Federasyonu Güney Bölgesi Üyeleriyle online değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.


IndustriAll Avrupa Sendikası, metal, kimya, enerji, madencilik, tekstil, giyim ve ayakkabı sektörlerinde ve ilgili endüstrilerdeki işçileri temsil eden bağımsız ve demokratik sendikaların bir federasyonudur. 38 Avrupa ülkesinde 180 ulusal sendika üyesi bünyesinde birleşmiş 7 milyon çalışan erkek ve kadını temsil etmektedir.

IndustriALL Avrupa’nın Güney Avrupa Bölgesindeki sendikaları temsilen Genel Başkan Yardımcılığını yürüten Genel Başkanımız Rafi AY, 15 Ekim 2020 tarihinde Güney bölgesi üyeleriyle telekonferans yöntemiyle bir toplantı düzenleyerek bir araya geldi.

Toplantıya İtalyan sendikalardan Fim Cisl, Uilm, Filctem Cgil, Uiltec, Femca Cisl, Fiom sendikaları, Yunanistan’dan Pan Hellenic Energy Federasyonu, Türkiye’den Özçelik-İş Sendikası, Türk Metal Sendikası, Birleşik Metal Sendikası, Lastik-İş Sendikası, Petrol-İş Sendikası, Deriteks, Disk Tekstil sendikaları katıldı.

Toplantıda COVID 19’un çalışanlara etkisi başta olmak üzere ülkelerin içinde bulunduğu mevcut durum ve Industriall Avrupa Kongresine ilişkin konular görüşüldü

Genel Başkanımız Rafi Ay, IndustriALL Avrupa Sendikalar Federasyonunun Haziran 2021’de gerçekleştirmesi planlanan kongrenin salgın sürecinde fiziki olarak gerçekleştirilip gerçekleştirilmemesine ilişkin katılımcıların görüşlerini alarak, mevcut seçenekleri paylaştı.

Toplantının ikinci bölümünde ise COVID 19 salgınının çalışanlar ve sektör üzerindeki etkisini anlatarak, bu süreçte riskler, sendikamızın gerçekleştirdiği aksiyonlar ve yapılması gerekenleri paylaştı.

İtalya ve Yunanistan sendikaları da kendi ülkelerine ilişkin durumlara ilişkin bilgi verdi. Toplantı katılımcıların görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.

 

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR