DURAK TEKSTİL İŞÇİLERİNE DESTEK ZİYARETİ || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

DURAK TEKSTİL İŞÇİLERİNE DESTEK ZİYARETİ


Sendikamızdan Eylemde olan Durak Tekstil İşçilerine Ziyaret


Bursa’da faaliyet gösteren Durak Tekstil çalışanları yaklaşık beş ay kadar önce sendikamız Öz İplik İş’e üye olmaya başlamışladır. İşçilerin sendikamıza üye olmasından haberdar olan işveren ve işveren vekilleri tarafından işçilere baskı yapılmıştır. İşçilerin anayasal, sendikal hak ve özgürlükleri engellenmiştir. Sendikaya üye olan 6 işçi arkadaşımız işten çıkarılmıştır.

Genel Başkan Yardımcımız Samet Ceylan, Genel Sekreterimiz Bünyamin Bayır ile beraber Bursa’da faaliyet gösteren ve 12 Şubat 2024 tarihinden beri eylemde olan işçilere 22 Şubat 2024 tarihinde destek ziyaretinde bulundular.

Eylemde Bursa İl Başkanımız Ekrem Saraçoğlu ile Örgütlenme Uzmanımız Serkan Açıcı da bulundu.

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR