EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMINA KATILDIK || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

EĞİTİMCİLERİN EĞİTİMİ PROGRAMINA KATILDIK


Kadın Komitemiz Çevrimiçi Eğitime Katıldı


Toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz ve ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (No. 190) ve Tavsiye Kararı (No. 206) Eğitimcilerin Eğitiminin ilk bölümünü tamamladık

Industriall Küresel Sendika tarafından düzenlenen toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz ve ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (No. 190) ve Tavsiye Kararı (No. 206) Eğitimcilerin Eğitimi birinci kısmı 25 Temmuz 2022 tarihinde video konferans yöntemiyle gerçekleşti. Toplantıya Kadın Komite Başkanımız Fulya Pınar Özcan ve Kadın komite Başkanlarımız Arife Akay ve Aleyna Avcı katıldı.

Kadına yönelik şiddetle mücadele kapsamında IndustriALL tarafından yürütülen kampanyaya destek veren sendikamız Kasım 2017'de, "Hem işyerimizde hem de sendikamızda Şiddete Hayır" başlıklı IndustriALL taahhütnamesini onaylamıştır.

İşyerinde kadına yönelik şiddet, tekstil sektöründe çalışan birçok kadın işçinin günlük yaşamında bir gerçekliktir. Kadına yönelik şiddet, sözlü tacizden fiziksel ve cinsel istismara kadar birçok biçimde gerçekleşmektedir.  Şiddetin hiçbir biçimi kabul edilemez.

Sendikamız işyerinde kadına yönelik şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik önemli bir projeyi hataya geçirmiş ve 1500 ‘e yakın üyemize proje kapsamında eğitimler vererek şiddetin önlenmesine yönelik önemli adımlar atmıştır. Haziran 2019 'dan bu yana ise ILO 190 no.lu Sözleşmesini (C190) teşvik etmek amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.  ILO C190'ın kabul edilmesi sendikal hareket açısından büyük bir zaferdir. Bu sözleşme, sendikaların toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacize karşı mücadelelerinde önemli bir araçtır.

IndustriALL’un  üyelerinin çalışma yaşamında ve kendi kurumlarında cinsiyete dayalı şiddet ve tacizi ele alma kapasitelerini güçlendirme amacıyla düzenlediği, IndustriALL, FES (Friedrich Ebert Stiftung) Türkiye ofisi desteğiyle, Türkiye'deki üyeleri için toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve taciz ve ILO Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (No. 190) ve Tavsiye Kararı (No. 206) hakkında ÇEVRİMİÇİ bir eğitici eğitimi düzenlemektedir.

Bu bağlamda sendikamız eğitimin üç modülüne katılacaktır

Cinsiyete dayalı şiddet ve tacize giriş ile başlayan ilk modülün ardından , Cinsiyete dayalı şiddet ve taciz risklerinin ele alınması ve önlenmesi ve Cinsiyete Dayalı Şiddet ve Tacizi sonlandırmak için işyerinde pratik stratejilerin uygulanması konularından oluşacak modüller IndustriALL tarafından Göknur Marş, IndustriALL Güneydoğu Asya Ofisi Proje ve Politikalar Görevlisi ve Özgür Genç tarafından gerçekleşecektir. 

Eğitim, katılımcılara sendika liderleri, görevlileri ve temsilcilerinin yanı sıra işçi temsilcilerini toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacize son verme konusunda ve ILO 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi ile 206 sayılı Tavsiye Kararı konusunda eğitmek için gereken araçları sunacaktır.                              

Katılımcılar sonraki süreçte de sendika veya işyerlerinde cinsiyete dayalı şiddet ve taciz konusunda eğitimler düzenleyebilmeli, sendika veya işyerlerinde cinsiyete dayalı şiddet konusunda politikalar geliştirmeye yardımcı olabilmeli veya konuyla ilgili müzakerelere katılabilmeli veya işyerinde veya sendika içinde kadın işçiler veya üyeler için cinsiyete dayalı şiddet ve taciz konusunda iletişim kurabilen kişiler haline gelebilmelidir. Bu nedenle, sendika liderlerinin sendika politikalarını ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet ve tacize karşı eylemleri güçlendirmek için bu katılımcılara araçlar sağlaması ve katılımcıları desteklemesi beklenmektedir.

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR