INDUSTRIALL AVRUPA ARA DÖNEM KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

INDUSTRIALL AVRUPA ARA DÖNEM KONFERANSI GERÇEKLEŞTİ


AY, IndustriALL Avrupa Ara Dönem Konferansı’nda Konuştu


IndustriALL Avrupa Ara Dönem Konferansı, “Avrupa’da Endüstri İşçileri İçin Güçlü Bir Ses, Güçlü Bir Sendika” temasıyla 34 Avrupa ülkesinden 119 sendika ve 455 Delegenin katılımıyla Yunanistan’ın Selanik şehrinde 31 Mayıs-1 Haziran 2023 tarihlerinde gerçekleşti. Toplantıya Genel Başkanımız Rafi AY ve Uluslararası İlişkiler Sekreterimiz Fulya Pınar Özcan katıldı.

Konferansın üç temel gündem maddesi arasında yer alan Avrupa'da güçlü, sürdürülebilir endüstriyel işler için Sendika Gücünün İnşası tartışmalar gerçekleştirildi.

Avrupa’nın geleceği için yatırım ve inovasyona yönelik politik stratejilere ihtiyaç duyulduğu ve endüstriyel bölgeleri yeniden uluslararası alanda ön plana çıkarmak için ittifaklara ihtiyaç duyduğundan bahsedildi.  Aynı zamanda Avrupa'nın yeniden sanayileşmesini teşvik etmek için yeni kaynak taahhüdü gerekliliğinin altı çizildi. Tartışmaların devamında IndustriALL Avrupa’nın güçlü ve sürdürülebilir bir program oluşturması için tedarik zincirlerinin her aşamasında emeğe, sendikaya ve insan haklarına saygı duyulan kolektif işçi örgütlenmesine ihtiyacın olduğu vurgulandı.

Önümüzdeki on yıl içerisinde sürdürülebilir ve düşük karbonlu endüstrilerin dönüşümüne ve geliştirilmesine yapılan yatırımlar için kritik öneme sahip bir dönem olduğu ve bu dönemde önemli bir gelişme olan yeşil ve dijital ikiz dönüşüm Avrupa'da ve dünyanın başka yerlerinde işçilerin dönüşümün merkezinde olmasının önemine değinildi.

Adil bir Geçişi sağlamanın ve gerekli araçların devreye girmesini teşvik etmenin önemine değinildi.

Gündem maddeleri üzerine konuşmacılar söz aldı ve Genel Başkanımız Rafi AY, stratejik planın ilk bölümü olan “Avrupa’da Güçlü, Sürdürülebilir Endüstriyel İşler İçin Sendika Gücünün İnşası: Industriall Avrupa İçin Önceliklerin Belirlenmesi” gündemi üzerine söz alarak önemli bir konuşma yaptı.

AY konuşmasında şunları söyledi;

Öz İplik İş Sendikası adına konferansı saygıyla selamlıyor, alınan kararların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.

6 Şubat 2023 tarihinde yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi kapsayan deprem felaketi ile ülke olarak tarif edilemez bir acıyla çok zor günlerden geçmekteyiz. Birlik ve dayanışmanın kıymetli olduğu bu dönemde uluslararası boyutta farklı ülkeler ve sendikacı dostlarımız tarafından acımızın paylaşılması çok anlamlı ve kıymetlidir.  Bu anlamda öncelikle özveriyle gerçekleştirilen bütün katkılar için minnettar olduğumuzu belirtmek isteriz.

Bizler Öz İplik İş Ailesi olarak bölgedeki örgütlü olduğumuz işyerleri ile depremin ilk gününden itibaren irtibat kurarak emekçiler ve ailelerine, sağlıklı ve güvenli bir yaşam alanı oluşturulması noktasında çabamızı sürdürmekteyiz.

Yıkımı yaşama dönüştürme noktasında yoğun çaba gösterdiğimiz bu günlerde küresel piyasalarda Ukrayna – Rusya arasındaki savaş ile enerji fiyatlarındaki artışla yaşanan kriz, elbette ki işgücü piyasalarının da temel etkileyicisi haline gelmiştir.

Yoğun enflasyonun yanı sıra enerji fiyatlarındaki artış, her şeyin fiyatında artış demektir.

İstihdam ve ihracat yoğun yapısıyla tekstil ve hazır giyim sektörü kur dengesizlikleri, enerji krizi ve girdi maliyetlerindeki artış sebebiyle ilk ve en belirgin etkilenen sektörlerden olmuştur.

Süreç itibariyle fabrikaların üretimi küçültmesine veya faaliyetlerini kapatmasına neden olan olumsuz koşullar emek yoğun bu sektörde işçilerin iş ve gelir kaybı yaşamasına neden olacaktır.

Yeşil Dönüşümün işgücü piyasası üzerinde yarattığı etkiler açısından baktığımızda ise; ülkemizde ve dünyada yaratılan ve dönüşen işler arasında benzerlikler bulunmaktadır.

Yenilenemeyen enerji kaynaklarının verimsiz ve aşırı kullanımı yüzünden iklim değişikliği ve küresel ısınma tehdidi büyümektedir. İklim krizi kuraklık, açlık, salgın hastalık, kitlesel göç gibi sosyo-ekonomik problemlere yol açmaktadır.

Yeşil iş kolları sektörde yeni işler ortaya çıkardığı gibi aynı zamanda hali hazırda bulunan pek çok iş profilini de yeniden şekillendirmektedir. Yeşil sektörlerin ortaya çıkan iş gücü talebini karşılayabilmesi için iyi eğitimli ve vasıflı iş gücü arz edilmesi gerekmektedir. Bu da iş gücünün iyi bir şekilde eğitilebilmesi, yeni iş kollarına adapte edilmesi, yaşam boyu öğrenme stratejisi ile çözülecek bir durumdur.

İşgücü piyasasının sürdürülebilirliği ve iklim değişikliğine uyumu öncelikle adil geçiş ile sağlanmalıdır.

Dijitalleşmeye geçişte bedeli kimin ödeyeceği ve bundan kimin fayda sağlayacağı kilit noktadır. İşçiler ve sendikaları, kendilerini ilgilendiren bu konuda karar verme sürecinin bir parçası haline getirilmelidir.

Aynı zamanda bu konu işçilerin uluslararası dayanışmasının ne kadar önemli olduğunu da göstermektedir. Yeşil geçiş sürecinde yaratılacak olan işlerin güvenceli olmasının denetlenmesi ve takibinin yapılması noktasında kayıtlı istihdamın ve örgütlü-güçlü yapının önemi de ortaya çıkmaktadır.

Bu kadar zor bir dönemde bu sorunlara karşı önemli faaliyetler gerçekleştiren Industriall Avrupa federasyonumuzun 2023-2025 stratejik planını destekliyor, Uluslararası düzeyde dayanışmamızın daha da güçlenmesini diliyorum.

İçinde bulunduğumuz zor süreçlere rağmen ülkenin demokratik ve ilerici güçleri olarak bizler, haklar ve özgürlükler için, güçlü uluslararası iş birlikleri, etkin sosyal diyalog ve somut projelerle mücadelemizi sürdürüyoruz.

Sözlerime son verirken yaşanan tüm sorunları sektör farkı gözetmeksizin ele alan, üye sendikalarla dayanışmayı benimseyen, IndustriALL Avrupa federasyonuna dayanışma için teşekkür ediyor, başarılar diliyorum.

Herkes için iyileşme, herkes için güçlü bir ses güçlü bir IndustriALL, güçlü, sosyal, adil bir dünya demektir.

Konferansta tartışılan ikinci bir madde ise  adil ücret ve çalışma koşulları için Sendika Gücü inşa etmeye yönelik oldu. Konferansın bu oturumunda özelikle sosyal diyalog, toplu pazarlık ve işçilerin katılımı gibi konular ele alındı.

Toplu pazarlığın ve sosyal diyaloğun değerinin daha fazla anlaşılmasını sağlamak, işçilerin becerini geliştirmek ve işçilerin ücretler noktasında emeklerinin karşılığını almaları için IndustriALL Avrupa olarak çalışmalarının süreceğinden bahsedildi.

Gündem maddeleri üzerine yürütülen tartışmaların sonuncusu Avrupa dayanışması ve barışı için Sendika Gücünü İnşa Etmek üzerine oldu. Bu oturumda Avrupa’nın geleceğinde dayanışmanın ve sendika gücünün inşasının önemine vurgu yapıldı.

Şirketlerin ve istihdamın sürdürülebilirliğini göz önünde bulundurmadan, kendi çıkarlarını ve kârını artırmak yolunda ilerleyip işçilerin işlerini kaybetmelerine neden olan girişimlere karşı mücadele edileceğinden ve işyerinde eşitlik ve eşit fırsatlar için çalışmaya ve her türlü ayrımcılıkla mücadele etmeye karşı kararlı olunacağının altı çizildi.

Konferans stratejik planın onaylanmasıyla tamamlandı.

Genel Başkanımız Rafi AY, IndustriALL Avrupa Ara Dönem Konferansında birçok ülkeden sendika temsilcileri ile ikili görüşmeler yaparak sendika gücünün inşasına yönelik çalışmalarda bulundu.

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR