ÖZ İPLİK İŞ, ŞİDDET VE TACİZLE MÜCADELE İÇİN SOSYAL TARAFLARI BİR ARAYA GETİRDİ || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

ÖZ İPLİK İŞ, ŞİDDET VE TACİZLE MÜCADELE İÇİN SOSYAL TARAFLARI BİR ARAYA GETİRDİ


“İşyerlerinde Şiddet ve Tacizin Önlenmesine Yönelik Yuvarlak Masa” Toplantısı Gerçekleştirildi.


Sendikamız Öz İplik İş tarafından “İşyerlerinde Şiddet ve Tacizin Önlenmesine Yönelik Yuvarlak Masa” toplantısı gerçekleştirildi.

11 Kasım 2022 tarihinde gerçekleşen toplantıya, ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, IndustriAlll Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yöneticisi Armelle Seby, Türkiye Tekstil İşverenleri Sendikası Avukatı Buse Elmas, Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Fulya Pınar Özcan, Öz İplik İş Genel Başkan Yardımcıları Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, İbrahim Yıldız, Turgay Ulutürk, Öz iplik İş Sendikası Hukuk Danışmanı Av.Selma Yağan, ILO Türkiye Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı, sendikamızın örgütlü olduğu işyeri/işletmelerin işveren temsilcileri ile sektörde faaliyet gösteren markaların temsilcileri katıldı.

Kısa film gösterimi ile başlayan toplantıda Genel Başkanımız Rafi AY, ILO C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin toplu iş sözleşmelerine uyarlanması konusunda Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından hazırlanan “Şiddete Sıfır Tolerans” Politika Belgesini imzaladı. 

Genel Başkanımız Rafi AY, toplantının açılışında ILO C190 sayılı Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizin Ortadan Kaldırılmasına İlişkin Sözleşmenin toplu iş sözleşmelerine uyarlanması konusunda Konfederasyonumuz HAK-İŞ tarafından hazırlanan “Şiddete Sıfır Tolerans” Politika Belgesini imzaladı. 

Öz İplik İş Sendikasının uzun süredir şiddetle mücadele konusunda yürüttüğü çalışmalarının sonucu olarak söz konusu belgeyi imzaladığını söyleyen Genel Başkanımız Rafi AY şu açıklamalarda bulundu:

“Konfederasyonumuz HAK-İŞ’in 7 Aralık 2021 tarihinde imzaladığı ‘Şiddete Karşı Sıfır Tolerans’ belgesi bağlı sendikalar açısından yol gösterici olmuştur. Sendikamız Öz İplik İş, uzun yıllardır, işyerlerinde şiddet ve tacizle mücadele konusunda toplumsal duyarlılığı ve bilinç düzeyini geliştirmeyi amaçlayan planlı bir çalışma yürütmektedir. Şiddete Sıfır Tolerans imzaladığımız ilk belge değil ancak hiç şüphesiz bu belge ile konunun bizler için ehemmiyetini ve bu noktadaki kararlılığımızı bir kez daha net bir şekilde ortaya koymuş oluyoruz.

Sendikamız 2018 yılında “Kadına Yönelik Şiddet ve Tacize Hem İşyerimizde Hem De Sendikamızda Hayır!” başlıklı taahhütnameyi imzalayarak, kadına yönelik şiddeti önleme ve mücadeleye ilişkin somut adımlar atmıştı. Bu taahhütnameye ek olarak şiddet konusunda sendikamız inisiyatif almaya devam ederek, sendikamız bünyesinde Cinsel “Sömürünün ve İstismarın Önlenmesi Politikası” ve "Cinsel Taciz ve Saldırı Politikası” gibi iki değerli politika belgesini hayata geçirmiştir.

Diğer yandan sendikamız Öz İplik İş, “İşyerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Tacizin Önlenmesi Projesi” yürüterek çalışanların verimliliğini, eğitimini, çalışma koşullarının iyileştirilmesi ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması için önemli bir adım atarak örnek çalışmalar gerçekleştirmiştir. Üye sayımızın yüzde 35’i kadın çalışanlardan oluşmaktadır. Sektörümüz kadın emeğinin yoğun olduğu bir yerdir. Kadınlarla ilgili çalışmalar yaparken sadece 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü hatırlayan bir sendika olarak değil, bu konuyu politika haline getiren sendika olma özelliğini taşıyoruz.”

Öz İplik İş Sendikası Kadın Komitesi Başkanı Pınar Özcan, yaptığı konuşmada söz konusu toplantının önemine vurgu yaparak şu açıklamalarda bulundu: “ Bu toplantı, işyerlerinde şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik Sendikamız, ILO, TKDF, ÇASGEM, küresel çerçeve sözleşmesi imzalayan markalar ve işverenleri bir araya getirdiğimiz ilk toplantı olma özelliğini taşıyor. “İşyerinde Kadına Yönelik Şiddet ve Cinsel Tacizin Önlenmesi Projesi”nin bir çıktısı niteliği taşıyan bu toplantı bizler için kritik öneme sahiptir. Özellikle ilgili tarafların aynı hedefle aynı masa etrafında bir araya gelmiş olması çok kıymetlidir. Projemiz kapsamında daha önce İşçi, işveren, sivil toplum kuruluşları, devlet kurumları, akademisyenler, diyanet işleri, Birleşmiş milletlere bağlı uluslararası kuruluşlar, medya kuruluşları ve konuyla yakından ilgili tüm tarafların dâhil olduğu Sosyal Diyalog Platform toplantıları ILO ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilerek şiddet ve tacize ilişkin çözüm yolları aranmıştır. Bu toplantı da somut olarak işverenlerimiz ve markalarımızın ortak paydada buluşarak çözümler üretebileceği bir toplantı olarak planlanmıştır.”

ILO Türkiye Direktörü Numan Özcan, “Öz İplik İş Sendikasının bu toplantı vesilesiyle “Şiddete Sıfır Tolerans” belgesini imzalamış olması çok önemli. Biz de bu çalışmalara destsek vermekten memnuniyet duyuyoruz. İşyerinde şiddet ve tacizin önlenmesini amaçlayan ILO190 sayılı sözleşmenin onaylanması konusu çok ivme kazandı ve onaylanması yönünde tabandan çok fazla talep geliyor. Ayrıca bu talebin de tabandan geliyor olması çok önemli. Aynı şekilde sözleşmenin onaylanmasına yönelik çalışmaların tabandan tavana yaygınlaştırılması çok önemli”

IndustriAll Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Yöneticisi Armelle Seby: “Öz İplik İş Sendikasına bu önemli toplantı için teşekkür ediyorum. Bu toplantıların önemli olduğunu söylemek istiyorum. Ilo190’IN konuşma değil nasıl ilerleyebileceğimiz konusunda sonuçlar alacağımıza inanıyorum. “Cinsiyete dayalı şiddet”, IndustriAll küresel sendikanın üzerinde durduğu en önemli konularımızdan birisi. Cinsiyete dayalı şiddet, milyonlarca kadın işçiyi etkileyen bir gerçek. Hiçbir sektör bu şekilde olmamalı. 2022 yılında IndustriAll Küresel sendika bir araştırma yaptı. Konuyla İlgili, 50 kadın liderle görüşmeler yapıldı. Türkiye’de bu araştırmaya dâhil oldu. Tekstil, hazır giyim ve deri işkolundaki sendikalar mülakata katıldılar. Cinsel tacize ve baskıya fabrikalarda şeflerden, erkek makine teknisyenlerinden gördüklerini ifade ettiler. Yapılan araştırmada hem şiddet hem taciz konusunda, kurban olan kısının suçlanması gibi sonuçlar çıkarken, bu sonuçların bağlı olduğu kültüre göre değişkenlik gösterdiğini gördük. Diğer yandan işyerlerinde sendikaların var oluşunun da, şiddet ve tacizin önlenmesi konusunda pozitif etkisinin olduğunu araştırmaya katılanlar ifade ettiler. IndustriAll Küresel sendika, ILO C190 ile ilgili eğitim modülü oluşturdu. Tekstil ve hazır giyim sektöründe bu konuyla mücadele etmek işimizin bir parçası. IndustriAll olarak, kadına yönelik şiddet ve tacizin iş sağlığı ve güvenliği kapsamında değerlendiriyoruz.”

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü, “90’lı yıllardan beri şiddetin görünür olması için çabalayan bir kadınım. 319 kadının katledildiği güncel verilerin olduğu bir günde Öz İplik İş Sendikasının “Şiddete Sıfır Tolerans Belgesi” nin imzalanması çok kıymetli. Kadınların eğitime ulaşamaması, istihdamda sürdürebilir tutumda bulunamaması, kreş ve yaslı bakım merkezlerinin zihinsel dönüşümde erken yas evliliğinin pompalanması, kadına yönelik şiddet ve tacizin sebeplerinden gelmektedir. Kadına yönelik şiddet ev tacizin önlenmesini önüne hep birlikte geçebiliriz. Tüm sosyal tarafları bir araya getirerek, sürdürebilir diyaloğu hayata geçirdiği için Öz İplik İş Sendikasına çok teşekkür ediyorum.”

Toplantıda açılış konuşmalarının ardından . ILO Türkiye Kıdemli Program Yöneticisi Ebru Özberk Anlı tarafından Çalışma Yaşamında Şiddet ve Taciz konusunda ILO Sözleşmesinin Sunumunu gerçekleştirdi. Sendikamız Hukuk Danışmanı Av. Selma Yağan tarafından ise “ILO 190 Sayılı Sözleşmenin İşyerlerine Uygulanmasının Dayanakları” konusu katılımcılarla paylaşıldı.  Sonrasında ise Genel Başkanımız Rafi AY’ın başkanlığında, Kadın Komitesi Başkanımız Pınar Özcan’ın moderatörlüğünde sendikamızın örgütlü olduğu işyeri/işletmelerin işveren temsilcileri ile sektördeki marka temsilcilerinin katılımlarıyla “Tekstil sektöründe işyerlerinde taciz ve şiddetin önlenmesine ilişkin geçmişteki çalışmaların paylaşılması ve yol haritasının belirlenmesi” konusunda görüşler ifade edildi.

Toplantının öğleden sonraki oturumunda ise, ILO Türkiye Toplumsal Cinsiyet ve Sosyal Diyalog Yöneticisi Emel Akalın’ın moderatörlüğünde, sektörde örgütlü sendikaların temsilcileri, marka temsilcileri, ILO ve Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu katılımlarıyla 190 sayılı ILO sözleşmesinin ülkemizde kabul edilmesi ve uygulanması için hedefler belirlenerek ortak çalışma yapıldı.

Toplantıda tüm katılımcılar tarafından “Kadına Yönelik Şiddet ve Tacize Son” yazılı tişörtler giyilerek, Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü başta olmak üzere çalışma hayatında ve yaşamın her alanında şiddet ve tacizin önlenmesine yönelik mesaj verildi.

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR