SENDİKAMIZ YENİLİKÇİ BİR PROJEYE DAHA İMZA ATTI || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

SENDİKAMIZ YENİLİKÇİ BİR PROJEYE DAHA İMZA ATTI


“Dijital Dönüşüm ve Becerilerin Arttırılması Yoluyla Çalışanların Sürdürülebilir Eğitime Erişiminin Sağlanması” Projesi


Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından İşçi ceza paraları kapsamında desteklenen “Dijital Dönüşüm Ve Becerilerin Arttırılması Yoluyla Çalışanların Sürdürülebilir Eğitime Erişiminin Sağlanması” projemiz kabul edilerek uygulanmaya başlandı.

Sürekli gelişim içinde olan “dijital dönüşüm”; yeni iş alanları; yeni iş yapma biçimleri, değişen hayat tarzları, eğitim yöntemleri, toplantı biçimleri, güvenlik sorunları gibi birçok bilinmezi de gündeme taşımaktadır. Tüm kurum ve süreçleri önemli oranda değiştirecek dijital dönüşümün, ekonomiler için olduğu kadar toplum için de muazzam fırsatlar ve tehditler ortaya çıkarması beklenmektedir.

Dijital dönüşüm, son yıllarda çalışma yaşamının en öncelikli konularından birisi olarak gündemde yerini alırken, Aralık 2019’de Wuhan’da ortaya çıkan Korona virüsün yol açtığı Kovid-19 salgınının dünyaya yayılmasıyla birlikte sendikaların, sivil toplum kuruluşlarının, tüm sektörlerin ve işletmelerin hayatta kalmaları ve işlerini sürdürmeleri adına bu sürece uyum konusunda adım atılması gerekliliği  oldukça çarpıcı ve hızlı bir biçimde ortaya çıkmıştır.

Covid 19 sonrasında “yeni normal” hayata geçiş konusunda vakit geçmeden hazırlanmak kaçınılmazdır. Dijital teknolojilerin benimsenmesi, bu alandaki becerilerin arttırılması gelecekteki ekonomik büyümenin en önemli faktörüdür. Salgının insanlar üzerinde bıraktığı etki teknolojiye, dijital dönüşüme adaptasyonu hızla beraberinde getirmiştir. İklimden teknolojiye pek çok şeyin değiştiği bir dünyada pandemi gibi durumlara kurumların hazırlıklı olması gerekmektedir.

Covid-19 Pandemisinin yayılmasını engellemek amacıyla alınan önlemler kapsamında alışa geldiğimiz şekilde yürüttüğümüz iş süreçlerinin çoğu dijital ortama taşınmak durumunda kalmıştır. Bu hızlı geçiş nedeniyle birçok kurum dijital dünyaya uyum sağlamakta zorlanmış ve faaliyetlerini gerçekleştirememiştir.

Sendikalar tüm diğer ülkeler, sektörler, kurum ve kuruluşlar gibi bu sürece hazırlıksız yakalanmış, projelerin hayata geçirilmesi, üyelerine eğitim verilmesi, endüstriyel ilişkiler ve uluslararası ilişkiler alanında toplantılar yapılması konusunda oldukça zorlu bir süreçten geçmiştir.

Dijitalleşmeyle birlikte sürekli mesleki eğitim programlarını devam ettirmek, yaşam boyu öğrenmeye erişim sağlayarak işgücünü geliştirmek, çalışanlara dijital becerileri kazandırmak adil dijital çalışma ortamına geçiş için önemli bir temel motivasyondur.

Dijitalleşme riskler kadar fırsatlar demektir. İşin geleceği ile ilgili mevcut araştırmalar, işçiler arasında kazananlar olacağı gibi kaybedenlerin de olacağını göstermektedir.

Sendikalar, yeni dijital ekonomide çalışanların çıkarlarını desteklemek ve korumak için üyeleriyle ve çalışanlarla sürekli eğitim sürdürebilmek için zemin oluşturmak zorundadır.

Değişen bu sürece uyum sağlamak son derece kritiktir. Bu zorlukların aşılarak dijital becerilerin arttırılması yoluyla çalışanların sürdürülebilir eğitime erişiminin sağlanması konusunda sendikamız sorumluluk üstlenmiş ve bu projeyi dizayn etmiştir.

Dijital dönüşüm ve becerilerin arttırılması yoluyla çalışanların sürdürülebilir eğitime erişiminin sağlanması projesinin en temel amacı eğitime katılan işçilerin dijital dönüşüm, dijital araçlar, dijital ortamda örgütlenme, iletişim Uygulamaları, eğitim programları ve İş sağlığı ve güvenliği konusuyla ilgili eğitilmeleri ve konu ile ilgili farkındalıklarının arttırılmasıdır.

Her zaman geleceğe dönük öngörüleri öncelikli gündemine alan, bu sorunlara yönelik gerekli tedbirleri alan, yenilikçi, örnek ve öncü projeleri hayata geçiren sendikamızın Dijital Dönüşüm Ve Becerilerin Arttırılması Yoluyla Çalışanların Sürdürülebilir Eğitime Erişiminin Sağlanması Projesinin tanıtım ve açılış toplantısı The Ankara Otel’de gerçekleşti.

Toplantıya Genel Başkanımız Rafi Ay, Genel Başkan Yardımcılarımız Muzaffer Birdoğan, Engin Doğan, Turgay Ulutürk, İbrahim Yıldız, Genel Sekreterimiz Samet Ceylan, Genel Sekreter Yardımcımız Kadir Erkan, Proje Koordinatörümüz Fulya Pınar Özcan, Kadın Komite Başkan Yardımcılarımız Canan İşbilen ve Arife Akay, sendikamız şube/bölge/il/ilçe başkanları, işyeri baş temsilcileri, kadın komite üyeleri ve sendikamız uzmanlarından oluşan 75 kişi katıldı.

İstiklal marşı ve saygı duruşunun ardından toplantıda açılış konuşmasını genel başkanımız Rafi AY yaptı.

AY konuşmasında pandemi sürecinde dijitalleşmenin daha da önem kazandığına vurgu yaparak,  değişen bu sürece uyum sağlamanın son derece kritik olduğunu belirtti.

Bu zorlukların aşılarak dijital becerilerin arttırılması yoluyla çalışanların sürdürülebilir eğitime erişiminin sağlanması konusunda sendikamızın sorumluluk üstlendiğini ve bu projeyi dizayn ettiğini sözlerine ekleyen Ay konuşmasında; “Projemizle Türkiye’de tekstil işkolunda istihdam edilen örgütlü işgücünde ve sendikalarda dijital beceriler arttırılarak çalışanların sürekli eğitime erişimleri sağlanacaktır. Tekstil sektöründe çalışanların geleceğe uyumları ve istihdam edilebilirliklerinin arttırılması konusunda yol haritası oluşturulacaktır.-Gerçekleştirilecek eğitimlerle çalışanların ve sendikaların dijital araçlara erişim becerileri arttırılarak kapasitelerini ve gelişimlerini sürdürebilmelerine olanak sağlanacaktır” dedi.

Genel başkanımız Rafi AY’ın ardından proje koordinatörümüz Pınar Özcan proje takdimini gerçekleştirdi. Projenin hedefleri, faaliyetleri ve beklenen çıktılarına ilişkin bilgi veren Özcan bu projenin sendikamız açısından çok önemli bir yeniliğe daha imza atan ve örnek olacak bir çalışma yaptığını sözlerine ekledi.

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR