ŞİRİKÇİOĞLU İŞÇİLERİ İÇİN AÇIKLAMALARDA BULUNDUK || Öz İplik İş Sendikası Öz İplik İş Sendikası

ŞİRİKÇİOĞLU İŞÇİLERİ İÇİN AÇIKLAMALARDA BULUNDUK


Şirikçioğlu işçilerinin hakları için İstanbul Şirikçioğlu Önünde Toplandık


“Şirikçioğlu İşçileri Öz İplik İş’e Üye Oldu”

Kayseri’de faaliyet gösteren Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş. çalışanları, uluslararası belge ve sözleşmelerin, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yasaların kendilerine tanıdığı hakkı kullanarak sendikamız Öz İplik İş’e üye olmuşlardır.

“Çeşitli Sebeplerle Sendikalı İşçiler İşten Çıkarılsa Da Öz İplik İş Fabrikada Üye Çoğunluğunu Sağladı”

2017 yılında başlayan üyelikler, 2022 yılında ise hızlanmıştır. Süreci öğrenen işveren ve işveren vekilleri tarafından sendikalaşmayı engellemek adına sendikaya üye olan bazı işçilerin söz konusu dönemde işine son verilmiştir.

Şirikçioğlu’nda örgütlenme sürecinde işten atılmalar ve örgütlenme önündeki engel ve baskılara rağmen önemli bir mücadele sonucunda sendikamız Öz İplik İş fabrikada yasanın aradığı çoğunluğu sağlamıştır.

“ÇSGB Tarafından Öz İplik İş’e Yetki Verildi, İşveren Yetkiye İtiraz Etti”

Bakanlık tarafından sendikamıza yetki verilmiştir.  Bu süreçte işveren tarafından yetkiye itiraz edilmiş ve Öz İplik İş Sendikası ile tüm diyalog kanallarını kapatmıştır. Bu süreçte işten çıkarmalar gerçekleşmiştir.

2017 yılından bu yana Şirikçioğlu’nda işten çıkarılan işçiler için sendikamız tarafından açılan işe iade davaları kazanılmıştır. Devam eden davalarımız mevcuttur. Açtığımız sendikal tazminat davalarının da yarısı kazanılmış, yarısı da bilir kişidedir.

“İşverenin İtirazı Sonucu Açılan Yetki Tespiti Davasını Öz İplik İş Kazanmıştır”

Kayseri Şirikçioğlu Tekstil’de yasanın aradığı çoğunluğu sendikamızın sağladığına dair yetki tespitine işverenin itiraz etmesi sonucu açılan dava ise  27 Eylül 2022 tarihinde Kayseri 4.İş Mahkemesinde görüldü. Dava lehimize sonuçlandı.

“Kanun Gereği Yapılması Gereken İlk Toplantıya İşveren Katılmadı”

6356 sayılı kanun gereği sendikamızca ilk toplantının 5 Mayıs 2023 tarihinde yapılacağı işveren yetkililerine bildirilmiştir. Ancak işveren görüşmeyi reddetmiştir.

Şirikçioğlu’nda işten çıkarılan emekçiler, ve sendika üyeleri çevre illerden gelen sendikamız teşkilatı, 2 Haziran 2023  tarihinde Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş.’nin İstanbul merkezi önünde toplanarak açıklamalarda bulundu.

Örgütlenme Uzmanımız Serkan Açıcı yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

“Kaçacak Yerin Yok, Tek Yol Sendikaya Çıkıyor”

“Bugün Şirikçioğlu Tekstil işçilerinin sendikalaşma mücadelesi için, Şirikçioğlu Tekstil işvereninin hukuk tanımaz tavrı ve Şirikçioğlu işçilerinin hakları için toplandık. Türlü haksız, hukuksuz yollara sapan Şirikçioğlu’na “kaçacak yerin yok, tek yol sendikaya çıkıyor” demek için toplandık.

“Yetki Sürecinin Uzunluğu İşveren Tarafından Kötüye Kullanılmıştır”

2017 yılından itibaren başlayan bir süreç var. Burada emekçiler yaklaşık 6 yıldır sendikal mücadele vermektedir. İşyerinde sendikalaşmayı engellemek adına işveren tarafından yetki sürecinin uzunluğu kötüye kullanılmıştır. Yetkiye itiraz sürecinde sendikalı olan işçileri küçülme sebebiyle işten çıkarmış, yerine yeni işçi almıştır. Yetki süreci sonuçlandığında işyerinde maalesef sendikalı işçi sayısı aza inmiştir.

Buradan şunu özellikle belirtmeliyiz ki; yetki süreci çok uzundur. Sendikalaşmaya karşı işverenler süreci daha da uzatmak için yetkiye itiraz etmektedirler. Bu geçen zaman zarfında işçilere çeşitli yollar üzerinden yaptıkları baskılarla üyelikten istifaya zorlamaktalar.

Buradan yetkililere sesleniyoruz;

Teknik olarak bir işyerinde örgütlenme sağlandığında kayıtlardan yetki seviyesine gelindiği görüldüğü anda toplu sözleşme süreci başlatılabilmelidir.

Yetkiye itiraz olsa dahi bu toplu sözleşme sürecini engellememeli ve toplu sözleşme dönemi başlamalıdır. Bütün kayıtlar çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığımızda mevcuttur. Bir işyerinde sendikanın yetkisinin olup olmadığı anında görülebilmektedir. Mahkeme ve itiraz süreci uzundur.

Bu örgütlenmenin önünde büyük bir engeldir. Öyle ki, uzun süren yetki davalarından dolayı dava sonuçlandığında bazen ne işyerini ne de işçiyi bulabiliyoruz. Şirikçioğlu da bunun en önemli örneğidir.

Sendikaya üye olmak ve üyelikten ayrılmak anayasal haktır. Sendikalaşmayı engellemek suçtur. Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş.’de Anayasanın 51. Maddesi ve 6356 sayılı yasanın 25. maddesi olan sendikaya üye olma özgürlüğü ihlal etmiştir. Öz İplik İş Sendikası olarak uğraş verdiğimiz sosyal diyalog çabalarımız karşılık bulmuyor.

Buradan Şirikçioğlu işverenine sesleniyoruz;

Çalışanların sendikalaşma özgürlüğüne saygı gösterin. Haksız hukuksuz yollar aramaktan vazgeçin. Baskıyı durdurun. İşçinizle barışın. Toplu pazarlık sistemi içinde işçisiyle birlikte yürüyen her işletme kazanmıştır. Öz İplik İş’i, işçiyi yıldıramazsınız. o masaya oturacaksınız. İşçi Öz İplik İş’i bırakmaz. öz İplik İş işçisini bırakmaz. Yanlıştan dönün, toplu sözleşme masasına gelin.

Habere ait görseller

Yücetepe Mahallesi Akdeniz Caddesi No:19 Çankaya / ANKARA

Tel: +90 312 232 06 07 (Pbx) Fax: +90 312 231 99 95

wwww.oziplikis.org.tr e-mail : oziplikis@oziplikis.org.tr

SENDİKAMIZ ÜYESİDİR